O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Ľud Boží, vitaj nový čas,

Pán Boh nám nový rok dal zas,

vzdaj chválu, ďakuj milému Otcovi večnému.


S láskou pozývame na Služby Božie !

Maximálna kapacity SB je 25% najviac 100 ľudí v režime OP (očkovaní a po prekonaní)

 

3.nedeľa po Zjavení – 23.1.2022 - v nedeľu o 9.30 a 17:00 h

 

V mene predsedníctva CZ ECAV vo Vranove nad Topľou Vás chceme poprosiť, aby ste pri vstupe do chrámu na bohoslužbu mali pripravené potvrdenie o očkovaní na covid-19 alebo o prekonaní covid-19 za posledných 180 dní. V prípade kontroly zo strany RÚVZ vo VnT je potrebné mať všetky dokumenty pripravené. Ďakujeme za pochopenie.

 


 

Ak cirkevný zbor chcete podporiť, môžete tak spraviť oferou, milodarom,  cirkevným príspevkom na číslo účtu: SK94 0900 0000 0001 0788 8695 

VS:222  Do správy pre prijímateľa uvedťe "milodar"

 


Poďakovanie a pozdrav

 

Milí bratia a milé sestry v Ježišovi Kristovi!

V tomto vianočnom čase, keď všetci kresťania oslavujú narodenie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý prišiel k nám na túto zem, aby spasil  hriešnikov pre večný život,  vám chcem ako pozostalá manželka s deťmi a sestra farárka zo srdca poďakovať a pozdraviť vás....čítať ďalej.

 

PROGRAM ONLINE prenosov Služieb Božích 


 

 

 

 

 

Všetky záznamy služieb Božích nájdete po kliknutí na obrázok nižšie.V tomto adventnom čase v našom cirkevnom zbore ponúkame pastorálnu a duchovnú zaopatrenosť bratom farárom S. Gallom v kostole alebo v domácnostiach po nahlásení: kontakt - 0918 828 344 alebo na farskom úrade.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S láskou pozývame! Príďte medzi nás!

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Lk 2, 14

„Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis!“


Počet prístupov

  

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy