O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
SED
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Vitajte

Výsledky hlasovania na volebnom konvente 24. 6. 2018 Cirkevného zboru Vranov nad Topľou
(voľba generálneho biskupa ECAV na Slovensku na obdobie 2018 - 2024)

vydaných           172 lístkov  
odovzdaných     172 lístkov
platných             168

Kandidáti dostali nasledovný počet hlasov:  

Ivan Eľko                    49
Sidonia Horňanová       7
Katarína Hudáková     56
Marián Kaňuch           52

Výsledky hlasovania na volebnom konvente 24. 6. 2018 Cirkevného zboru Vranov nad Topľou
(voľba generálneho dozorcu  ECAV na Slovensku na obdobie 2018 - 2024)

vydaných           172 lístkov  
odovzdaných     172 lístkov
platných             159

Kandidát dostal nasledovný počet hlasov:  
Ján Brozman     99

Sčítacia komisia, ktorá spočíta hlasy odovzdané vo všetkých zboroch ECAV na Slovensku (teda  zistí celkové výsledky volieb) sa zíde 13. júla  2018.

Výsledky hlasovania na volebnom konvente 24. 6. 2018 Cirkevného zboru Vranov nad Topľou
(voľba dištriktuálneho dozorcu  VD ECAV na Slovensku na obdobie 2018 - 2024)

vydaných           172 lístkov  
odovzdaných     172 lístkov
platných            167

Kandidát dostal nasledovný počet hlasov:  
Ľubomír Pankuch    152

 

Sčítacia komisia, ktorá spočíta hlasy odovzdané vo všetkých zboroch Východného dištriktu ECAV na Slovensku (teda  zistí celkové výsledky volieb) sa zíde 14. júla  2018 a následne Dištriktuálne presbyterstvo vyhlási výsledok volieb.

 
AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy