O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Diakonia
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň

AKTIVITY
Kázne
Zamyslenia
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
MOS Október 2015

Vitajte

Vítame Vás na stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania vo Vranove nad Topľou. Na tejto stránke nájdete informácie o histórii a súčasnom dianí v našom cirkevnom zbore. 

 

 


Počet prístupov:

 


Informačný list

 

DNES: 1.adventná nedeľa. Začiatok cirkevného roka. 29. 11. 2015

Téma: Aktuálne slovo na začiatku adventu: „Bdejte!“

 

Verš na mesiac november: „Majte súcit s pochybovačmi.“ Júda 22

Nedeľný verš: Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy.“ Zachariáš 9, 9

 

 

Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou

Zvony a organová hudba

Zapálenie 1. sviece na adventnom venci

Predspev: „Rosu dajte, nebesá zhora“ /ES str. XIX./

    Kňaz: Rosu dajte, nebesá, zhora!

    Zbor: A oblaky nech lejú spravodlivosť.

    Kňaz: Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.

    Zbor: Rosu dajte, nebesá, zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť.

Pieseň: ES 15 – Otvárame, Pane Kriste

Sláva, Pozdrav, Kolekta

SZ text: Iz 2, 1-5 (odpoveď: Slovo nášho Boha zostáva na veky.)

Žalm kajúci Ž 85 – zbor odpovedá: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému ...

NZ (epištolický) text: R 13, 11-14 (odpoveď: Slovo nášho Boha zostáva na veky.)

Pieseň: ES 19 – Príď, Spasenie pohanov (počas piesne požehnanie detí)

Kázeň: Mt 24, 36-44

Apoštolské vierovyznanie

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

Verím v Ježiša Krista, Syna jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

SPOVEĎ – úvod, spovedné otázky, spovedná modlitba a rozhrešenie

VEČERA PÁNOVA – liturgia str. XXVII.-XXXI.

    Počas prijímania VP sa spievajú piesne: 13, 18, 30

Ďakovná modlitba a príhovorné modlitby

Oznamy a apoštolské požehnanie

Pieseň: ES 16, v. 1 – Otvorte brány dokorán

Antifóna č. 10

     Kňaz: Bdejte každého času a modlite sa, hovorí Kristus Pán

     Zbor: Aby sme sa mohli postaviť pred Neho.

Záverečná kolekta

Áronovské požehnanie

Pieseň: ES 16, v. 4 

Ukončenie s podaním rúk     /Dnešná ofera je pre generálnu podporoveň/

Myšlienka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM TÝŽDŇA

 

Nedeľa 29. 11. 2015 – 1. adventná nedeľa. Začiatok cirkevného roka.

17.30  Večerné SB 

 

Utorok 1. 12. 2015

17.30 Adventná večiereň

         (v Chráme Ducha Svätého)

 

Štvrtok 3. 12. 2015

17.30 Adventná večiereň

          Spevokol

 

Piatok 4. 12. 2015

9.00 Pobožnosť v SED

14.30-15.15 Konfirmandi 2. ročník

15.45-16.30 Konfirmandi 1. ročník

18.00 Mládež

 

Sobota 5. 12. 2015

16.00 Detský spevokol a mikulášsky večierok pre deti

 

Nedeľa 6. 12. 2015 – 2.adventná nedeľa.

9.30    Služby Božie

           Spoveď a Večera Pánova po SB

           Detská besiedka

17.30  Večerné SB 

 

 

OZNAMY

1.Adventné večierne – pozývame Vás na stredtýždňové večerné SB, ktoré sa budú konať v chráme Ducha Svätého v utorok a vo štvrtok o 17.30 hod. Povzbudzujeme Vás, bratia a sestry, k účasti a tak k duchovnej príprave na slávenie Božieho príchodu medzi nás v láske!

2.Pečenie vianočných oblátok – prosíme ochotné sestry o pomoc. Pečenie má na starosti sestra M. Barňáková, hláste sa, prosíme, u nej.

3.V adventnom čase sa bude prisluhovať spoveď s Večerou Pánovou nasledovne: V 2., 3. a 4. adventnú nedeľu po skončení SB. Vianočná spoveď s VP sa bude prisluhovať v 2. slávnosť vianočnú (26.12.) v rámci SB.

Spoveď s VP pre starších členov zboru sa bude prisluhovať v sobotu 12.12. o 10.00 hod. v chráme Božom. Rovnako prosíme o nahlásenie záujemcov o prislúženie VP v domácnostiach alebo v nemocnici.    

4.Detská besiedka prebieha v nedeľu počas hlavných SB. V súčasnosti sa pripravuje vianočný program. Deti začínajú v kostole, počas druhej piesne prichádzajú k požehnaniu a potom odchádzajú na detské SB. K požehnaniu pozývame aj najmenšie detičky s mamičkami.     

5.Pre deti dávame do pozornosti Mikulášsku párty, ktorá sa uskutoční v sobotu 5.12. o 16.00 hod. v zborovej sieni v kostole. Je určená pre deti z Besiedky a z detského spevokolu.

6.Ponúkame na predaj: Tesnou bránou - 3,50€; Nástenný kalendár - 3,50€; Stolový kalendár  - 2,70€; zamyslenia na každý deň Hrad prepevný – 3, 50€.

7. V rámci projektu Šanca na zamestnanie, máme na FÚ tri pracovníčky, ktoré vykonávajú návštevnú, diakonickú, administratívnu a upratovaciu službu. Z toho dôvodu prerušujeme upratovanie kostola pre rodiny, ako tomu bolo doposiaľ.

.

 

 

 

 

 

 

KAZUÁLIE

Krst svätý: Simona Demčáková

 

MILODARY

Ďakujeme!

 

Služba presbyterov: dnes: Helena Madurová, Emília Straková; v nedeľu o týždeň (6.12.2015): Jaroslav Sedlák, Jozef Višňovský 

Ofera z minulej nedele:    €. Ďakujeme.

 

 

 

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy