O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

 

 

 

 

Plán aktivít na najbližšie obdobie :

30.6.2019 2.nedeľa po Svätej Trojici

9:30 Hlavné služby Božie - pripom. Sviatok apoštolov Petra a Pavla

17:00 Bábkove predstavenie - "Prečo nekvitneš ?" (Zborová miestnosť v kostole)

 

05.7.2019 -piatok - Sviatok Cyrila a Metóda a sviatok Majstra Jána Husa

9:30 Hlavné SB 

 

07.7.2019 3.nedeľa po Svätej Trojici

9:30 Hlavné služby Božie s predstavením amerických lektorov

 

08-12.7.2019 Detský anglicko-biblický tábor

8:30 - 14:30 Pondelok - Piatok

11.7. Štvrtok - stretnutie amerických lektorov s deťmi a ich rodičmi

12.7. Piatok 13:30 - Záverečný program pre rodičov

 

14.7.2019 4.nedeľa po Svätej Trojici

9:30 Hlavné služby Božie

 

21.7.2019 5.nedeľa po Svätej Trojici

9:30 Hlavné služby Božie

 

28.7.2019 6.nedeľa po Svätej Trojici

9:30 Hlavné služby Božie

 

 

S láskou pozývame! Príďte medzi nás!

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Lk 2, 14

„Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis!“

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy