O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Diakonia
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň

AKTIVITY
Kázne a Informačné listy
Zamyslenia
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Vitajte

Vítame Vás na stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania vo Vranove nad Topľou. Na tejto stránke nájdete informácie o histórii a súčasnom dianí v našom cirkevnom zbore. 

 


 

Daj, Bože, nádeje, jak ten chlieb voňavý, že zášť sa pristaví!

A radosť národy poleje, poleje!

                                                                          Martin Rázus

 

 


OZNAMY

 

 

 

 

 

 


Počet prístupov:

 


Anglický biblický tábor 2017

10 až 14. júla 2017 sa uskutočnil Anglický biblický tábor, ktorý mal  vo Vranove už svoj piaty ročník. Tento tábor sa koná pod patronátom EVS - Evanjelizačného strediska a logisticky ho zabezpečuje mládež a presbyteri z domáceho, vranovského zboru ECAV.

                Tábor každý rok pritiahne o čosi väčšie množstvo detí, a tak,hoci sa takmer od svojho začiatku pohybuje na hrane svojich kapacít, v každom ročníku o niečo narastie. Svedčí o tom aj to, že Vranovský tábor v súčasnosti s počtom detí prevyšujúcim číslo 90 patrí medzi najväčšie biblické tábory, ktoré Eastern European Mission Network (EEMN, v preklade Východoeurópska misijná sieť – organizácia zabezpečujúca biblické tábory vo východnej a strednej Európe) vo svojom portfóliu má. Okrem Vranova zabezpečujena Slovensku EEMN ešte biblický tábor v Púchove. Tábory EEMN sú personálne obsadené dobrovoľnými misionármi, mnohí sú dlhoroční harcovníci, ktorí na Slovensko chodia pravidelne niekoľko rokov, ale popri nich majú každoročne možnosť prísť aj mladí zo zboru, ktorí sa aj takto učia službe svojim bratom a sestrám vo viere.

                Program tábora je vyváženým mixom, kde si svoje miesto okrem hodín výuky angličtiny nájdu aj piesne, športy a tvorivé dielne. Samotná výuka angličtiny prebieha každý rok na podklade biblického príbehu, tento rok to bol príbeh o Jozefovi a jeho strastiplnej ceste do Egypta.

                Anglický biblický tábor je v našom zbore dobre zabehnutou tradíciou, ktorá nás každý rok presviedča, že hoci my kresťania sme v mnohých štátoch a máme mnoho národností, v Kristu, ktorý stiera rozdiely, smenielen priateľmi, ale novou rodinou.
Detský a dorastový tábor 2017

V dňoch 7. – 12. augusta sa v nádhernom areáli Cirkvi Bratskej v Hermanovciach uskutočnil Biblický tábor detí a dorastu. Keďže sa tomuto táboru darí už tradične držať si dobré meno, aj napriek výrazne obmedzenej kapacite areálu jepočet zúčastnených z roka na rok o čosi väčší (svojím spôsobom o tom svedčí aj rozrastajúca sa zbierka stanov v kostole). Na aktuálnom ročníku tábora sa zúčastnilo takmer 60 detí a vyše dvadsať vedúcich, pomocníkov a sestier zo zboru, ktoré sa okrem iných vecí starali o plynulý chod kuchyne.

                Cieľom Hermanovského tábora je, aby deti a mládež zažili dobrý čas v biblicky tvarovanom prostredí. Tábor tak slúži ako vstupná hala, ktorá má pripraviť srdce mladých na vnímanie Božej prítomnosti prostredníctvom hier, skupiniek, pri biblických témach a v neposlednom rade aj pri rozhovoroch so staršími. Program tábora tak je prispôsobený a vystavaný okolo cieľa, berie ohľad na vlastnú organizáciu času mladými a aj na manažment síl a energie vedúcich a pomocníkov.

                Ťažko sa tomu verí, ale súčasný ročník bol už deviatym. Veľa mladých na tomto letnom tábore „vyrástlo“ a vracia sa sem rok čo rok. Mnohí z tých, ktorí začínali ako deti, v súčasnej dobe už plnia úlohy pomocníkov, či dokonca vedúcich. A tak z milosti Pána aj tento fakt svedčí o pretrvávajúcom úspešnom napĺňaní cieľa tábora.

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy