O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
SED
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Vitajte

Evanjelické služby Božie počas adventu, vianočných a novoročných sviatkov 2018/19 v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. Vranov nad Topľou

16. 12. 2018, 3. adventná nedeľa

9.30 Hlavné služby Božie Spoveď a Večera Pánova po skončení SB

17.30 Večerné SB

 

23. 12. 2018, 4. adventná nedeľa

9.30 Hlavné služby Božie Spoveď a Večera Pánova po skončení SB

 

24. 12. 2018, Štedrý večer (pondelok)

16.00 Štedrovečerné služby Božie s programom detí

 

25. 12. 2018, Prvá slávnosť vianočná, Narodenie Pána (utorok)

9.30 Slávnostné služby Božie

 

26. 12. 2018, Druhá slávnosť vianočná, Pamiatka mučeníka Štefana (streda)

9.30 Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou

 

30. 12. 2018, Nedeľa po Vianociach

9.30 Služby Božie

 

31. 12. 2018, Záver občianskeho roka, Silvester (pondelok)

17.00 Silvestrovské služby Božie na Starý rok

 

1. 1. 2019, Nový rok (utorok)

9.30 Slávnostné novoročné služby Božie

 

6. 1. 2019, Nedeľa po Novom roku, Zjavenie Pána mudrcom

9.30 Služby Božie

 

S láskou pozývame! Príďte medzi nás!

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Lk 2, 14

„Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis!“

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy