O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

HESLO ROKA 2022:

“… a kto prichádza ku mne, toho nevyhodím.” (J6, 37)

 

S láskou pozývame na Služby Božie !
 

    27.11.2022 9:30     1.adventná nedeľa - v rámci SB spoveď a Večera Pánova
  27.11.2022 17:00   adventné večerné služby Božie
  29.11.2022 17:00   Utorok: adventná večiereň
  04.12.2022 9:30   2.adventná nedeľa - po skončení SB spoveď a Večera Pánova
  04.12.2022 18:00   adventný koncert klasickej hudby – Komorný orchester Musica Nobis
  06.12.2022 17:00   Utorok: adventná večiereň
  11.12.2022 9:30   3.adventná nedeľa - po skončení SB spoveď a Večera Pánova
  11.12.2022 17:00   adventné večerné služby Božie
  13.12.2022 17:00   Utorok: adventná večiereň
  17.12.2022 10:00   Spoveď a VP pre starších
  18.12.2022 9:30   4.adventná nedeľa - po skončení SB spoveď a Večera Pánova
  18.12.2022 17:00   adventné večerné služby Božie
  23.12.2022 17:00   Piatok : spoveď a Večera Pánova
  24.12.2022 16:00   Štedrovečerné služby Božie s programom detí
         

 

V prípade pohrebov sa obráťte na brata farára Slavomíra Galla. ( tel. č. 0918 828 344 )

 

Úradné hodiny sú v piatok od 9.00 h- do 12.00 h. Počas úradných hodín bude na fare s. Vlasta Serafínová. ( telef. číslo na evanjelickú faru – 057 / 446 10 33 )

 

 Ak cirkevný zbor chcete podporiť, môžete tak spraviť oferou, milodarom,  cirkevným príspevkom na číslo účtu: SK94 0900 0000 0001 0788 8695 

VS:222  Do správy pre prijímateľa uvedťe "milodar"

 


 

PROGRAM ONLINE prenosov Služieb Božích 

 

 

Všetky záznamy služieb Božích nájdete po kliknutí na obrázok nižšie.


 

 

 

S láskou pozývame! Príďte medzi nás!

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Lk 2, 14

„Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis!“

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy