O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

 

PROGRAM ONLINE prenosov Služieb Božích :

 

Zelený štvrtok

 

Veľký piatok

 

1. slávnosť veľkonočná

 

2. slávnosť veľkonočná

 

 


Bratia a sestry,

už štyri týždne sme neboli spolu na službách Božích a mnohí ste si už uvedomili, že cirkevný zbor nemá finančný príjem z bežných ofier, ktoré mávame počas služieb Božích.

Cirkev žije vo svete a má svoje materiálne potreby. Preto Vás s láskou prosíme - urobme gesto a venujme aspoň raz do týždňa "svoju oferu" či milodar pre náš cirkevný zbor. Povzbudzujeme zvlášť mladé rodiny, aby boli v tom príkladom.

Číslo účtu: SK94 0900 0000 0001 0788 8695 VS:222

 

 

Koronavírus - usmernenie pre COJ ECAV na Slovensku (kliknite sem) 

 

 

 


 

 

Výklad pašií sv. Matúša

 

Modlitba za tých ktorých sa dotkol COVID-19

 

Duchovné posolstvo k situácii pandémie

 

 

 

 

 

 

S láskou pozývame! Príďte medzi nás!

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Lk 2, 14

„Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis!“


10 ciest pre Pôstnu dobu

C:\Users\HP\Desktop\10-rad-pre-postnu-dobu-724x1024.jpg

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy