fara 28. 05. 2020, 16:10

OZNAM O POHREBE: Zajtra, v piatok 29.5.2020 o 14.00 hod. sa v na cintoríne Mlynská ul. rozlúčime so zosnulým bratom Štefanom Hájnikom (70r.)

fara 26. 05. 2020, 10:36

VERŠ na 22.týždeň:Ježiš hovorí: "Ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe." J 12,32
***SLUŽBY BOŽIE***
*ŠTVRTOK 28.5.2020
18.00 Večerné SB
(Katechéza Skutky apoštolov)
*1.SLÁVNOSŤ SVäTODUŠNÁ, Pentecoste - Nedeľa 31.5.2020
9.30 Slávnostné služby Božie na sviatok Zoslania Ducha Svätého
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov: O.Borošová, I.Krištová
*2.slávnosť svätodušná - Svätodušný pondelok, 1.6.2020
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov: M.Hudacký, J.Švarbalík

fara 19. 05. 2020, 08:42

VERŠ na 21.týždeň: Ježiš hovorí:"Ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe." J 12,32
***SLUŽBY BOŽIE***
*Štvrtok 21.5.2020-Vstúpenie Krista Pána na nebo
18.00 Hlavné SB
Služba presbyterov: A.Hanková, D.Rožeková
*Nedeľa po Vstúpení, Exaudi - 24.5.2020
9.30 Hlavné SB
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov: 9.30 M.Sabovíková, B.Marenčinová
18.00 A.Liberková, I.Vojtková
***Na SB už nemusíme zohľadňovať vekovú štruktúru, dodržiavanie hygienických pravidiel ostáva v platnosti.

fara 12. 05. 2020, 09:17

Verš na týždeň: "Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal divné veci." Žalm 98,1
*** SLUŽBY BOŽIE PRE VEREJNOSŤ:
17.5.2020 - 5.nedeľa po Veľkej noci, Rogate
9.30 hod.(zároveň online vysielanie)
18.00 hod.
Prosíme Vás, aby ste si účasť podelili do týchto dvoch termínov.
Opatrenia viď. na titulke stránky.
Tešíme sa na spoločné stretnutia.
"Pokoj Vám!"

fara 07. 05. 2020, 09:28

STANOVISKO
CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV NA SLOVENSKU
VRANOV NAD TOPĽOU

6. mája 2020 hlavný hygienik SR povolil konanie bohoslužieb pri dodržaní konkrétnych hygienických pravidiel.
Pri dodržaní 2 metrového odstupu, by sa do nášho chrámu v rámci počtu zboru zmestila ani nie 1/3 bežného počtu účastníkov služieb Božích.

Z tohto dôvodu predsedníctvo CZ Vranov nad Topľou rozhodlo za týchto podmienok ešte najbližšiu nedeľu – 10. mája 2020 nevykonávať verejné služby Božie až do vyriešenia technickej stránky prípadného delenia počtu návštevníkov.

Aj naďalej Vám preto odporúčame pozerať služby Božie na youtube kanáli cirkevného zboru, ako aj služby Božie vysielané v médiách.

O ďalšom postupe Vás budeme včas, v najbližšiu nedeľu, informovať.
Za pochopenie vám ďakujeme!

fara 01. 05. 2020, 09:35

VERŠ na týždeň: "Zvučne plesaj Bohu, celá zem" Ž 66,1
*3.nedeľa po Veľkej noci-Jubilate, 3.5.2020
9.30 Online služby Božie
* Ďakujeme všetkým, ktorí ste prispeli na potreby cirkevného zboru milodarom, aj za uhradenie cirkevného príspevku.
*Číslo účtu: SK94 0900 0000 0001 0788 8695 VS:222
*Ak máte v rodine jubileá, resp. spomienky či iné potreby, môžete nás informovať a my vás zaradíme do príhovorných modlitieb počas vysielania služieb Božích. Oznámte to v týždni pred službami Božími.
*Pri akýchkoľvek otázkach, potrebách nás neváhajte kontaktovať.
"Pokoj Vám!"

fara 22. 04. 2020, 11:19

VERŠ na týždeň: Ježiš hovorí: Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život." J 10, 11.27.28
* 2.nedeľa po Veľkej noci - Misericordias Domini (O dobrom pastierovi), 26.4.2020
9.30 Online služby Božie
*Ďakujeme za milodary, cirkevný príspevok, ktorý môžete uhrádzať na uvedené číslo účtu CZ.
Číslo účtu: SK94 0900 0000 0001 0788 8695 VS:222
Pri akýchkoľvek otázkach informujte brata zborového farára.
"Pokoj Vám!"

fara 18. 04. 2020, 09:40

VERŠ na týždeň: "Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej." 1Pt 1,3
*1.nedeľa po Veľkej noci - Quasimodogeniti, 19.4.2020
Online prenos SB o 9.30 hod.
*Ďakujeme za milodary, cirkevný príspevok, ktorý môžete uhrádzať na uvedené číslo účtu CZ. Ďakujeme!

fara 08. 04. 2020, 09:12

AKTUALIZÁCIA PRENOSOV Z NÁŠHO CIRKEVNÉHO ZBORU:
* Zelený štvrtok - SB o 18.00 hod.
* Veľký piatok - SB o 15.00 hod.
* 1.slávnosť veľkonočná - SB o 9.30 hod.
* 2.slávnosť veľkonočná - SB o 9.30 hod.
S láskou Vás pozývame sledovať prenosy a tak spolu posilňovať svoju vieru v umučeného a vzkrieseného Pána Ježiša Krista.

fara 06. 04. 2020, 16:42

Bratia a sestry,
už štyri týždne sme neboli spolu na službách Božích a mnohí ste si už uvedomili, že cirkevný zbor nemá finančný príjem z bežných ofier, ktoré mávame počas služieb Božích.

Cirkev žije vo svete a má svoje materiálne potreby. Preto Vás s láskou prosíme - urobme gesto a venujme aspoň raz do týždňa "svoju oferu" či milodar pre náš cirkevný zbor. Povzbudzujeme zvlášť mladé rodiny, aby boli v tom príkladom.
Číslo účtu: SK94 0900 0000 0001 0788 8695 VS:222
Ďakujeme!

fara 06. 04. 2020, 16:40

AKTUALIZOVANÉ OZNAMY:
Verš na 15.týždeň:"Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, aby každý,kto verí v Neho, mal večný život." J 3,14.15
ONLINE PRENOSY BOHOSLUŽIEB z nášho cirkevného zboru:
* Zelený štvrtok 9.4.2020 o 18.00 hod.
* Veľký piatok 10.4.2020 o 9.30 hod.
* Veľkonočná nedeľa 12.4.2020 o 9.30 hod.
* Veľkonočný pondelok 13.4.2020 o 9.30 hod.
S láskou Vás pozývame sledovať tieto prenosy a tak byť spojení vo veľkonočnej viere a nádeji.
OZNAM:
Ponúkame možnosť darovania ochranných rúšok. Prosíme záujemcov, aby kontaktovali br. farára M.Vargovčáka na čísle 0907 132 767 alebo sestru Libušu Ondičovú.

fara 06. 04. 2020, 11:32

AKTUALIZOVANÉ OZNAMY:
Verš na 15.týždeň:"Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, aby každý,kto verí v Neho, mal večný život." J 3,14.15
ONLINE PRENOSY BOHOSLUŽIEB z nášho cirkevného zboru:
*Zelený štvrtok 9.4.2020 o 18.00 hod.
*Veľký piatok 10.4.2020 o 9.30 hod.
*Biela sobota 11.4.2020 o 18.00 hod.
*Veľkonočná nedeľa 12.4.2020 o 9.30 hod.
*Veľkonočný pondelok 13.4.2020 o 9.30 hod.
S láskou Vás pozývame sledovať tieto prenosy a tak byť spojení vo veľkonočnej viere a nádeji.
OZNAM:
Ponúkame možnosť darovania ochranných rúšok. Prosíme záujemcov, aby kontaktovali br. farára M.Vargovčáka na čísle 0907 132 767 alebo sestru Libušu Ondičovú.

fara 02. 04. 2020, 20:01

OZNAM:
Ponúkame možnosť darovania ochranných rúšok. Prosíme záujemcov, aby kontaktovali br. farára M.Vargovčáka na čísle 0907 132 767 alebo sestru Libušu Ondičovú.

fara 02. 04. 2020, 09:30

AKTUALIZOVANÝ OZNAM:
Verš na 14.týždeň:"Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí?"Ž 130,3
*ONLINE PRENOSY z nášho cirkevného zboru:
*Kvetná nedeľa - 5.4.2020
9.30 Pašiové služby Božie
18.00 Kvetná nedeľa s Johannom Sebastianom Bachom - organový mini koncert venovaný hudbe J.S.Bacha, na organe hrá Martin Vargovčák.
*Služby Božie počas veľkonočných sviatkov zverejníme na začiatku budúceho týždňa.
*Ak vám chýbajú zdravotnícke rúška, môžete nás kontaktovať telefonicky.
"Neboj sa stádočko malé."
Boh vás ochraňuj a buďte zodpovední v týchto neľahkých dňoch. M.Vargovčák, zb.farár

fara 26. 03. 2020, 09:06

AKTUALIZOVANÝ OZNAM:
Verš na 13.týždeň:"Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu." J 12,24
*ONLINE PRENOS Služby Božie v 5.pôstnu nedeľu, 29.3.2020 budeme vysielať naživo o 9.30 hod. je to Smrtná-predpašiová nedeľa, používame Pašie.
*Prechod na letný čas - v nedeľu o 2.00 hod. si posunieme ručičky hodiniek o hodinu dopredu na 3.00 hod.
Boh Vám žehnaj a ochraňuj Vás!
Martin Vargovčák, zborový farár

fara 17. 03. 2020, 15:05

AKTUALIZOVANÝ OZNAM:
VERŠ na 12.týždeň:"Stále upieram oči na Hospodina." Žalm 25,15
*Drahí veriaci, v čase pandémie, ktorá nás zastihla, Vám všetkým vyprosujem Božie požehnanie, Jeho stálu ochranu a prosím Vás o zodpovedný prístup počas karantény.
*ON LINE prenos Služieb Božích alebo pobožností budete mať možnosť sledovať od budúcej nedele. Pracujeme na tom, aby sme sa mohli s vami už najbližšiu nedeľu vidieť a osláviť nášho Pána spoločne.
Prosím o modlitby aj pre túto činnosť.
*Upratovanie kostola sa teraz nevykonáva.
*Počas týždňa zverejníme pôstny výklad Matúšových pašií, aby sme sledovali cestu utrpenia nášho Pána spoločne.
Boh Vám žehnaj.
Martin Vargovčák, zborový farár.

fara 13. 03. 2020, 14:58

AKTUALIZOVANÝ OZNAM:
*OZNAM O POHREBE: Zajtra, v sobotu 14.3.2020 sa o 13.00 hod. v Dome smútku v Nižnom Kručove rozlúčime so zosnulou spolusestrou Teréziou BOROŠOVOU, rod. Mattovou, ktorá odišla do večnosti 12.3.2020 vo veku 93 rokov. "Blahoslavení sú všetci, ktorí v Pánu umierajú."

fara 11. 03. 2020, 09:41

AKTUALIZOVANÝ OZNAM:
* Z dôvodu šírenia vírusu COVID-19 sa podľa rozhodnutia Predsedníctva ECAV na Slovensku na dva týždne rušia všetky bohoslužby, teda v nedele 15.3. a 22.3.2020.Rovnako to platí pre ostatné aktivity.
* Zároveň Vám,milí veriaci, odporúčam, aby sme v nedele o 9.30 (keď sa konajú SB) zasadli vo svojich rodinách k rodinným pobožnostiam. V najbližšie dni Vám pošlem celý program aj s kázňou, ktorú si budete môcť nájsť na titulke web stránky.
* Povzbudzujem Vás všetkých k aktívnemu duchovnému životu - čítajte si Božie slovo, spievajte si duchovné piesne a zotrvávajme v modlitbách, prosiac o skoré zlepšenie situácie.
* Odporúčam Vám modliť sa každý deň Žalm 91.
Pokoj Vám!
Martin Vargovčák, zborový farár.

fara 09. 03. 2020, 19:14

Verš na 11. týždeň:"Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni." R 5,8
AKTUALIZOVANÝ OZNAM:
Z dôvodu šírenia COVID-19 cez týždeň všetky aktivity sú zrušené - besiedka,detský spevokol,konfirmačný výuka, dorast,pôstne večierne, prevádzka SED...až do odvolania.
*Služby Božie v 3. pôstnu nedeľu 15.3.2020 budú o 9.30 hod.
*Upratovanie chrámu v sobotu 14.3.2020 o 13.00hod.: Miloslav Sabovík, Lucia Šmatková, Gabriela Šmajdová, Jana Slivková, Tatiana Spustová.
Služba presbyterov:O.Borošová,I.Krištová.
*V prípade akýchkoľvek iných zmien, budete informovaní cez web a fb CZ.

fara 07. 03. 2020, 14:13

AKTUALIZOVANÁ DôLEŽITÁ SPRÁVA:
* Z dôvodu šírenia koronavírusu a rešpektujúc odporúčania Bezpečnostnej rady SR oznamujeme, že
služby Božie zajtra na 2.pôstnu nedeľu, 8.3.2020 budú o 9.30 hod. a nedeľné večerné i stredtýždňové pôstne SB budú do odvolania zrušené. Viď. tiež Odporúčanie nášho CZ, ktoré sme dnes vydali.Vďaka za porozumenie.

fara 02. 03. 2020, 11:52

Verš na 10.týždeň:"Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky." 1J 3,8b
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 4.3.2020 a Piatok 6.3.2020
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
*PIATOK 6.3.2020
17.00 Pôstna večiereň
* Z dôvodu jarných prázdnin nebude stretnutie konfirmandov,dorastu ani skúška spevokolu.
*SOBOTA 7.3.2020
13.00 Upratovanie kostola:Božena Šugárová, Renáta Šaková, Ján Sciranka, Matúš Sciranka, Dušan Stredný
*NEDEĽA 8.3.2020 - 2. nedeľa pôstna
9.30 Hlavné SB // Detská besiedka
17.00 Večiereň
Služba presbyterov: M.Hudacký, J.Švarbalík

fara 24. 02. 2020, 16:14

Verš na 9.týždeň:"Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema, a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci."Lk 18,31
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 25.2.2020
17.00 Biblická hodina
*STREDA 26.2.2020 - Začiatok pôstneho obdobia
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
17.00 Kajúce služby Božie na začiatku pôstneho obdobia
18.00 Spevokol
*PIATOK 28.2.2020
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
16.00 Vyučovanie konfirmandov
17.00 Dorast/Mládež
18.00 Detský spevácky zbor
*SOBOTA 29.2.2020
13.00 Upratovanie kostola:Eva Šimková,Otília Šnajderová,Daniela Šoltésová,Alena Škovierová, Jozef Švarbalík
*NEDEĽA 1.3.2020 - 1.pôstna nedeľa
9.30 Služby Božie so spoveďou a VP
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov:I.Vojtková, A.Liberková

fara 18. 02. 2020, 21:15

Verš na 8.týždeň:"Dnes, keď počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia." Židom 3,15
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 18.2.2020
17.00 Biblická hodina
*STREDA 19.2.2020
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
*ŠTVRTOK 20.2.2020
17.00 Večerné SB
18.00 Spevokol
*PIATOK 21.2.2020
9.00-16.00 pokladničné hodiny na FÚ
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov
17.00 Dorast/Mládež
18.00 Detský spevácky zbor
*SOBOTA 22.2.2020
9.00 MOS, fara
13.00 Upratovanie kostola:Andrej Strýčko, Mária Sabová, Miriam Streňová, Jarmila Šašurová, Mária Širáková
*NEDEĽA 23.2.2020 - Predpôstna nedeľa, Quinquagesima
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov:M.Sabovíková, B.Marenčinová

fara 12. 02. 2020, 16:41

Verš na 7.týždeň:"Svoje prosby Ti nepredkladáme pre svoju spravodlivosť, ale pre Tvoje veľké milosrdenstvo." Dan 9,18
PROGRAM TÝŽDŇA:
*PONDELOK 10.2.2020
17.00 Zborové presbyterstvo
*UTOROK 11.2.2020
17.00 Biblická hodina
*STREDA 12.2.2020
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
*ŠTVRTOK 13.2.2020
17.00 Večerné služby Božie
18.00 Spevokol
*PIATOK 14.2.2020
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov
18.00 Valentínsky večer pre manželské dvojice, zariadenie Opál, Zámutov
*SOBOTA 15.2.2020
13.00 Upratovanie chrámu:František Starý, Darina Stavná, Pavol Straka, Štefan Straka, Martina Streňová
*NEDEĽA 16.2.2020 - Nedeľa po Deviatniku
9.30 Hlavné SB - Výročný zborový konvent// Besiedka nebude
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov:A.Hanková, D.Rožeková

fara 04. 02. 2020, 21:24

Oznamy pre 6.týždeň RP 2020
Verš na týždeň:"Ale nad tebou vyjde Hospodin a Jeho sláva sa zjaví nad tebou." Iz 60,2
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 4.2.2020
17.00 Biblická hodina
*STREDA 5.2.2020
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
*ŠTVRTOK 6.2.2020
17.00 Služby Božie, po nich skúška spevokolu
*PIATOK 7.2.2020
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1.a 2.ročník
17.00 Dorast/mládež
18.00 Detský spevokol, fara
*SOBOTA 8.2.2020
13.00 Upratovanie kostola: Marek Smolko, Slavomír Slávik, Ján Slávik, Martina Slaninová, Jana Smolejová, Š.Lacko, J.Višňovský
16.00 Detský karneval na fare (Téma: Stvorenie sveta)
*NEDEĽA 9.2.2020 - Nedeľa Deviatnik
9.30 Služby Božie s VP // Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov: Š.Lacko, J. Višňovský
*PONDELOK 10.2.2020
18.00 Zasadnutie zborového presbyterstva

fara 29. 01. 2020, 21:35

Aktualizácia oznamov pre 5.týždeň RP 2020
Verš na týždeň:"A mnohí budú prichádzať od východu i západu, od severu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve." Lk 13,29
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 28.1.2020
17.00 Biblická hodina
*STREDA 29.1.2020
9.00-16.00 Úradné, pokladničné hodiny
*ŠTVRTOK 30.1.2020
17.00 Večiereň
*PIATOK 31.1.2020
9.00-16.00 Pokladničné, úradné hodiny
Vyučovanie konfirmandov, stretnutie dorastu nebude z dôvodu chrípkových prázdnin aj polročných prázdnin.
*SOBOTA 1.2.2020
13.00 Upratovanie chrámu:Jaroslav Sedlák, Michal Semko,Vlasta Serafínová,Helena Skliňárová,Róbert Skliňár,M.Smolko,R.Berta
*NEDEĽA 2.2.2020 - Posledná po Zjavení
9.30 Hlavné služby Božie
Večiereň nebude.
Služba presbyterov: M.Smolko, R.Berta
Upozornenie: Ak by pretrvávali chrípkové prázdniny aj budúci týždeň, detský karneval sa presúva na iný termín.

fara 20. 01. 2020, 20:23

Aktualizované oznamy 4. týždeň RP 2020
Verš na týždeň:"Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť." J 1,16
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 21.1.2020
17.00 Biblická hodina, fara
*STREDA 22.1.2020
9.00-12.00 Pokladničné úradné hodiny
*ŠTVRTOK 23.1.2020
17.00 Večerné SB
18.00 Skúška spevokolu
*PIATOK 24.1.2020
9.00-12.00 Pokladničné úradné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1.a2.ročník
17.00 Dorast/mládež
18.00 Detský spevácky zbor, fara
*SOBOTA 25.1.2020
13.00 Upratovanie kostola:Silvia Saladiaková, Ján Sedlák,Stanislav Semjan, Juraj Semjan, Justína Semjanová, J.Beňo, D.Stredný
*NEDEĽA 26.1.2020 - 3.nedeľa po Zjavení
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
15.00 Ekumenická bohoslužba
Večiereň nebude.
Služba presbyterov: J.Beňo, D.Stredný

fara 14. 01. 2020, 12:31

Aktuálne oznamy 3.týždeň RP 2020
Verš na týždeň:"Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú synovia Boží." R 8,14
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 14.1.2020
17.00 Biblická hodina, téma: Ekumenický dialóg medzi ev. luteránmi a rím. katolíkmi
*STREDA 15.1.2020
9.00-12.00 Pokladničné úradné hodiny
*ŠTVRTOK 16.1.2020
17.00 Stredtýždňové večerné SB
18.00 Spevokol
*PIATOK 17.1.2020
9.00 Pobožnosť v SED
9.00-12.00 Pokladničné úradné hodiny
16.00 Konfirmandi 2.ročník
17.00 Dorast/Mládež
18.00 Detský spevácky zbor - prvé stretnutie, fara
*SOBOTA 18.1.2020
9.00 MOS
13.00 Upratovanie kostolaVelk smchanka Rožeková,Slavomíra Ritková, Stanislava Ragančíková, Pavol Sabol, Milan Sciranka, M.Straková,D.Bodnárová
*NEDEĽA 19.1.2020 - 2.nedeľa po Zjavení
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov: D.Bodnárová, M.Straková

fara 07. 01. 2020, 20:00

Aktuálne oznamy 2.týždeň RP 2020:
Verš na týždeň:"Tma ustupuje a žiari už pravé svetlo." 1.Jána 2,8b
PROGRAM TÝŽDŇA:
*PONDELOK 6.1.2020 - Zjavenie Pána
9.30 Služby Božie
*STREDA 8.1.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny
*ŠTVRTOK 9.1.2020
17.00 Stredtýždňové večerné služby Božie
18.00 Spevokol
*PIATOK 10.1.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1.-2.ročník
17.00 Dorast/Mládež
*SOBOTA 11.1.2020
13.00 Upratovanie kostola:Štefan Repčín,Oľga Romanová,Darina Ropoviková,Danka Roziková,M.Maťaš,J.Vysoký
*NEDEĽA 12.1.2020 - 1.nedeľa po Zjavení, Nedeľa krstu Pána/Nedeľa misie
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov: M.Maťaš, J.Vysoký

fara 27. 12. 2019, 15:04

Aktuálne oznamy:
*SOBOTA 28.12.2019
13.00 Upratovanie kostolaVelk smchagmar Prokopová, Zlatica Prokopová, Iveta Princová, Tatiana Pirčová, Maroš Peržeľ, M.Sabovíková, B.Marenčinová, I.Vojtková, A.Liberková
16.00 VIANOČNÝ KONCERT
*NEDEĽA 29.12.2019-Nedeľa po Vianociach
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB
17.00 Večiereň
Služba presbyterov:I.Vojtková, A.Liberková
*UTOROK 31.12.2019 - Záver občianskeho roka
17.00 Ďakovné služby Božie
Služba:O.Borošová, I.Krištová
*STREDA 1. 1. 2020 - Nový rok
9.30 Slávnostné novoročné služby Božie
Služba: M.Hudacký, J.Švarbalík